Засяяли вечірні села вогнями

Мабуть, не надто помилюся, зазначивши, що за останні п'ять років української незалежності у районі було зроблено по вуличному освітлен­ню більше, ніж за попередні двадцять. Чому саме освітлення вулиць стало знаковою справою для районної ради нинішнього скликання? — про це у розмові із заступником голови районної ради М.В. ВАСЮКОМ.

М.В. Васюк

—Це нормально, коли влада на усіх доступних їй рівнях створення ком­фортних умов для грома­ди робить пріоритетним у своїй діяльності. Адже можна довго говорити про те, як у нас все по­гано, що нам заважає зробити життя кращим. А можна просто докласти зусиль і зробити якусь конкретну корисну спра­ву, — розповідає Микола Володимирович. — Від­верто кажучи, свого часу взятися за вуличне ос­вітлення мене, тоді ще новопризначеного голову ради шостого скликання, надихнули депутати, точніше Анатолій Григорович Красносільський. Очолюючи на той час Коропську райдержадміністрацію, він розповідав про те, якої серйозної уваги коропські депутати надають відновленню вуличного освіт­лення у своїх населених пунктах. Як ди­пломованого інженера, мене це питання зачепило, як-то кажуть, «за живе». Бо, проаналізувавши ситуацію по району, прийшов невтішного висновку, що наші села й справді вже багато років, як по­грузли у нічній пітьмі: вечірня Носівщина сяяла не більше,, ніж сотнею лампочок. І то — біля сільради, магазину та, може, на тракторному стані місцевих агрофірм. Тож, порадившись із депутатами, взялися за відновлення вуличного освітлення.

—Миколо Володимировичу, а чи не закидали Вам тоді, що це нова влада робить для власного піару?

—Озвучувалися й такі думки. Дехто з депутатів сумнівався у перспективності освітлення малих та віддалених сіл. Я ж завжди був прихильником того, що коли в селі проживає навіть кілька десятків родин, перспектива є завжди. А ще зав­жди говорив і говоритиму про те, що при вирішенні проблем громади не можна прив'язуватися до партійної приналеж­ності чи виборів. Знову ж таки, вуличне освітлення потрібне не для піару того чи іншого кандидата, а для зручності та комфорту самих мешканців. Отож прий­нявши на одній з перших сесій програму вуличного освітлення, заклали кошти та взялися втілювати її у життя. Насампе­ред, провели ревізію вуличних мереж, визначилися із їх балансоутримувачем та привели до ладу все енергетичне госпо­дарство.

—Мабуть, багато коштів і часу піш­ло саме на реконструкцію свого часу діючої мережі?

—Безперечно. Аби не бути голослів­ним, скажу, що за п'ять років за кошти районного та місцевих бюджетів у селах було відновлено близько сорока кіломе­трів мережі вуличного освітлення, вста­новлено майже сто п'ятдесят приладів диференційованого обліку електроенер­гії, сільські вулиці освітлюють понад 1200 сучасних енергозбері­гаючих світильників та ламп. Знову таки, якщо говорити про вартість робіт та матеріалів, то у виграші залишилися ті сільські ради, які за цю роботу взялися актив- I ніше, бо за цей час ціни І зросли майже наполови­ну. Та ще й електричний [ провід виявився у дефіциті, оскільки виробляв­ся на охопленому війною сході нашої держави…

— Від кого з ватажків територіальних громад відчували взаєморозуміння та під­тримку насамперед?

—Приємно, що нашу ініціативу відра­зу ж підхопили очільники Макіївської, Іржавецької, Козарівської територіальних громад Петро Баклан, Тетяна Бруй, Марія Татаренко. Хотинівського сільського го­лову Валерія Білодіда також не довелося переконувати у важливості цієї справи — у них, чи не єдиних в районі, вуличне освіт­лення й до того функціонувало, тож вони відразу.взялися за розширення мережі та встановлення додаткових енергозберіга­ючих світильників. Немало було зроблено й по Тертишницькій сільській раді, зокре­ма, по Ясній Зірці. Для цього, щоправ­да, довелося депутату районної ради Анатолію Красносільському підставляти плече допомоги сільському голові Миколі Вовкогону. До речі, з приємного: букваль­но минулої суботи засяяла вечірніми во­гнями вже й Киселівка…

—Миколо Володимировичу, а чи не вважаєте Ви, що звалили на себе ро­боту, завершити яку майже немож­ливо. Адже завжди і в кожному селі знайдуться віддалені куточки, освіти­ти які з різних причин практично не­можливо...

—Нехай це буде ще однією конкрет­ною справою районної ради та депутатів наступного скликання. Я ж можу лише сказати, що програма по покращенню електрозабезпечення мешканців сільсь­ких населених пунктів не згортається. Для продовження робіт по відновленню вуличного освітлення у Лихачівській, Хо- тинівській, Держанівській, Рівчак-Сте- панівській та ряду інших територіальних громадах вже є домовленості на прид­бання ліхтарів, електричного проводу, ламп. Тобто, є реальна можливість про­довжувати й далі реконструкцію та від­новлювати мережі вуличного освітлення, встановивши ще, як мінімум, порядку п'ятисот ліхтарів у селах незалежно від їхнього місцерозташування. Аби їх меш­канці нарешті забули, що таке непрогляд­на темрява уночі.

—Дякую за розмову.

Записала Катерина ГАВРИШ.

13:00
1330
Загрузка...

Нет мнений

Гость