ТОВ «Укртепло Чернігів» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин

ТОВ «Укртепло Чернігів» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами котельні, що розташована в Чернігівській обл., Носівський р-н, м.Носівка, вул. Центральна 53.

Котельня виробляє пар та гарячу воду для приміщень корпусів центральної районної лікарні.

Основним джерелом викиду забруднюючих речовин є димова труба котельні.

Річна кількість викидів забруднюючих речовин від котельні становить 6,998 т, в тому числі оксидів азоту — 0,015 т/рік, оксиду вуглецю — 0,063 т/рік; речовин у вигляді суспендованих твердих частинок — 0,012; крім того викиди парникових газів дорівнюють — 6,592 т/рік.

Відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених місць» нормативний розмір санітарно-захисної зони для котельні встановлюється по розрахунку розсіювання в атмосфері викидів забруднюючих речовин на підставі нормативних документів.

Приземні концентрації в житловій забудові не перевищують санітарно-гігієнічні нормативи. Свої зауваження та пропозиції просимо направляти в 30-денний термін з дня опублікування оголошення до Носівської РДА: 17100, м. Носівка, вул. Центральна, 19, тел.: (04642) 2-13-33, 2-14-44; факс: 2-14-44.

15:00
1623
Загрузка...

Нет мнений

Гость