Пiдготовка майбутнiх першокласникiв: потреба чи забаганка

ГОТУЮЧИСЬ віддати дитину до школи, ми хочемо, аби похід до першого класу не став для неї невідоміс­тю, яка згодом відбере бажання навчатися. Новий колектив, перший вчитель, шкільна парта та дзвоник для непідготовлених дітей здаються чимось незрозумілим та нерідко жахаючим. У шестирічному віці ще важко усвідомити, що тепер для них відкрився зовсім інший світ, з новими правилами та вимогами. Тому давно обов'язковою нормою для батьків стало відвідування підготовчих занять до школи, так званої «підучки».

Традиційно їх проводять досвідчені вчителі-початківці, які в майбутньому можуть бути й класними керівни­ками першачків. І хоч вони надто короткі — тижневі весняні канікули, — все ж за цей час у дітей з'являється уявлення про те, що ж таке школа, шкільний урок, перший вчитель… Словом, як батьки, так і педагоги, пси­хологи одностайні в тому, що така підготовка дитини до школи потрібна. А ще, батьки впевнені, що організа­ція повністю безкоштовної підучки для майбутніх першокласників — обов'язкова норма для середньої школи. Адже так готували до школи і їх самих та їхніх батьків.

В чомусь вони праві, адже, дійсно, Основним законом країни чітко визначено, що кожен громадянин України має право на освіту. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Це ж право дублюється і в Законі України «Про загальну середню освіту». Тобто, виходячи з цих норм, плата за освіту лежить поза законом, й за його порушення відповідний заклад буде притягнутий до відповідальності.

Разом з тим законодавством не передбачений обов'язок школи готувати дітей до першого класу. Тобто підучка — лише ініціатива вчителів майбутніх першокласників.

Зважаючи на це, з 14 листопада в Носівській ЗОШ I—III ст. №1 започаткували платні послуги на підготовчі курси до школи «Впевнений старт». Це нововведення викликало справжній резонанс серед носівчан.

— Традиційну підучку ніхто не відміняв. Для тих дітей, батьки яких не зможуть оплачувати підготовчі курси, вона обов'язково буде проведена на березневих канікулах,

—коментує ситуацію завідуюча районним відділом ос­віти Наталія Баришовець. — На жаль, в районі існує про­блема підготовки до школи дітей п'ятирічного віку. Для її вирішення й були запроваджені ці курси згідно з чиним освітянським законодавством, на основі якого школа розробила відповідне Положення про надання додатко­вих освітніх послуг на платній основі…

Здавалося б, все чітко та ясно, але разом з тим, пробле­ма ця набагато серйозніша, та й плата за підготовку — це лише вершина айсбергу.

Коментар дирекції школи

Щоб отримати повний коментар стосовно даної ситуа­ції, ми звернулися до ініціатора ідеї, директора ЗОШ I—III ст.№1 С.Е. Дубовик.

— Згідно з діючим законодавством вчителі не повинні готувати дітей до школи, це, зазвичай, робить дошкіль­ний навчальний заклад. В садочку є спеціальна підготов­ча програма «Впевнений старт», яка дозволяє отримати відповідну підготовку, — говорить Світлана Едуардівна.

—Наш заклад вирішив організувати ще влітку спеціальні курси, які дозволять дитині звикнути до школи й вчителя. Й вже цьогоріч ми побачили їхню високу ефективність. Сьогоднішні першокласники набагато краще підготовлені за інших, вони уважніші та активніші на уроках, добре ро­зуміють вчителя.

Згідно з Положенням про надання додаткових освітніх послуг, курси підготовки до школи надаються навчаль­ним закладом понад обсяги, встановлені навчальними планами у поза навчальний час. Тому ми маємо повне право проводити їх на платній основі. Якщо детальніше говорити про їхню структуру, то проходитимуть вони у формі уроку кожної суботи. Голова шкільного методично­го об'єднання Лариса Іванівна Буряк разом з вчителями початкових класів розробили відповідну програму, розра­ховану на 20 днів і вісімдесят занять з навчання грамоти, читання, математики та англійської мови.

—Незалежно, чи будуть діти відвідувати курси чи ні, першого вересня ми заберемо до школи абсолютно всіх. Тобто ще раз наголошую на тому, що ця підготовка прово­диться винятково на добровільних засадах, — наголошує директор школи.

Коментар дошкільного навчального закладу

—Якщо раніше діти йшли до першого класу в сім ро­ків і ми згідно з навчально-виховною програмою повинні були їх готували до школи, то сьогодні ситуація змінилася. Дитячі садки не повинні мати будь-якої співпраці зі шко­лою, — говорить завідуюча дитячим садком «Барвінок» Наталія Віталіївна Чорна.

—Зараз в Україні лише дошкільна освіта, й в садку ви­хователі не навчають дітей ні читати, ні писати. Й завдан­ня кожного дошкільного закладу дати дитині лише загаль­ний розвиток. Наприклад, в середній групі вихователі вже готують дітей до письма (проводять дидактичні вправи для ручок), у старших групах діти вже пишуть у зошитах але олівцем, а не ручкою. Читати й писати букви, звісно, в садку не вчать.

У зв'язку зі змінами в законодавстві п'ять років тому по­стала проблема надання обов'язкової дошкільної освіти всім дітям, які досягли 5-річного віку. Для її розв'язання державою передбачене запровадження різних форм охо­пленні дп^й дошкільною освітою, зокрема, через органі­зацію груп повного або короткотривалого перебування у дошкільних навчальних закладах, а також груп підготовки до школи при загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах, — дає свій коментар методист дитячого садка «Барвінок» Наталія Леонідівна Бичук.

А що з цього приводу думають батьки

Зовсім іншої думки про потрібність платних ПІДГОТОВЧИХ курсів батько майбутнього першокласника Богдана. їхня родина не має змогу оплатити курси, але, як і всі, звісно, хочуть, щоб в першому класі їхня дитина не була слабшою від однолітків. Й ті знання, які вона отримає на звичайній весняній підучці, будуть набагато різнитися від матеріалу, який їхні майбутні однокласники опановуватимуть аж на вісімдесяти заняттях.

—В дитини, яка за час курсів вже опанує певний ма­теріал, в першому класі може просто зникнути бажання вивчати те, що вона вже знає. Вона одразу усвідомить свою перевагу перед іншими однокласниками, адже за хороші знання вчителька буде часто хвалити таких дітей. У класі всі повинні мати відносно однаковий рівень розвит­ку, не повинно бути надто сильних і слабких дітей, — вва­жає тато. Підтримуючи таку позицію, не всі батьки май­бутніх першокласників дали згоду на відвідування курсів.

їхня організація — великий плюс для вчителів почат­ківців, яким простіше буде займатися з підготовленими дітками. Але що ж тоді робити їхнім однокласникам, які вперше сіли за справжню шкільну парту й отримали свій перший шкільний підручник з математики чи англійської, про які вони нічого до цього не чули. Вчителю важко буде орієнтуватися в постановці уроків й важче однаково за­цікавити до вивчення як дітей сильніших, так і слабших.

А от мама майбутньої першокласниці Олександри Іри­на, як і багато інших батьків, схвально ставиться до ініціа­тиви дирекції та введення курсів. Адже вважає, що це найоптимальніший варіант для тих батьків, в яких немає достатньо часу займатися розвитком дитини та готувати її до школи.

—До того ж отриманий на курсах матеріал не стане по­вторенням того, що буде викладатися в першому класі, й дитині, вперше сівши за шкільну парту, буде набагато лег­ше зорієнтуватися в загальному потоці нових знань, вона вже буде більш стриманіше вести себе на уроці, уважні­ше слухати вчителя, адже за двадцять занять вона цілком зможе зрозуміти, що ж таке школа, — висловила свою позицію мама.

Важко нині зпрогнозувати, до чого такі нововведення призведуть в майбутньому, адже наше місто та рівень достатку батьків набагато відрізняються від розвинених міст-«мільйонників», де підготовчі курси вже давно стали нормою й батькам за радість витрачати шалені кошти на освіту своїх дітей. Але ж там вже давно навчальні заклади поділені на престижні й звичайні, тобто ті, де батьки за ос­віту не платять. Прикро, якщо зовсім скоро така ситуація чекатиме й наш район. Зважаючи на непросту економічну ситуацію, різке подорожчання життя, держава, навпаки, має шукати шляхи для безкоштовного надання будь-яких освітніх послуг, а не стимулювати їх запровадження.

Кожна з цих думок по-своєму правильна. Будь-хто з батьків бажає, аби його дитина була всебічно розвине­ною та в майбутньому досягла великих успіхів. І найгірше, якщо на заваді цьому ще з раннього віку можуть стати лише звичайні папірці.

Катерина СМИЧОК.

19:25
3490
Загрузка...

Нет мнений

Гость